Sovmasker & ögonbindel

ovrigt

Sovmasker och ögonbindlar har två olika funktioner, båda lika praktiska. Den vanligaste funktionen är att ge en god nattsömn, och inte behöva störas av ljus i rummet. De kan vara helt nödvändiga för att få god sömn på resor, men kan även användas hemma för att blockera ljus som av någon anledning behöver stå på. I och med att sovmaskerna är till för att sova i, finns inga skarpa kanter som kan ge skav.

Ögonbindlar används också ofta i intimare lekar, för att väcka andra sinnen än ögonen till liv. Ögonens möjligheter att se blockeras helt och istället hänvisas personen till att känna, höra och lukta till sig intrycken av det som händer och sker runt omkring. Det ökar de andra sinnenas intryck och ger en starkare känsla. Den enkla ögonbindeln är faktiskt ett av de bästa sätten att lära sig upptäcka sin partner på nytt. För att leken ska fungera behövs ett stort ömsesidigt förtroende och en dos ödmjukhet och känsla.